Alfabetik dosyalama sistemi

Dosyalamada alfabetik dosyalama, numaralı dosyalama, kronolojik dosyalama ve karma dosyalama sistemleri kullanılır. Alfabetik dosyalama sistemi, dosya isimlerinin esas alınarak dosyaların. Alfabetik dosya tasnif sistemi, dosya isimlerinin esas alınarak dosyaların alfabetik harf sırasına. Dosyaların dolap ve raf gözlerinde alfabetik esasa göre tasnifi:. Bu sistemde tarihler ön plana çıkarılarak, dosyalar tarih sırasına göre dizilmektedirler.

Bu tür dosyalamada esas olan dosyaların tarihidir. May 20- 1- Alfabetik Dosyalama Sistemi. May 20- Alfabetik dosyalama sistemi , kolay uygulanır ve kolay anlaşılır olması sebebi ile bir çok hukuk bürosu tarafında tercih edilen tekniklerden biridir . Alfabetik Dosyalama Sistemi; Bu sistemde, dosya isimleri esas alınarak, dosyalar.

Numaralı Dosyalama Sistemi; Bu sistemin uygulanabilmesi için dosyaların. Alfabetik Dosyalama Sistemi; Kronolojik Dosyalama Sistemi; Coğrafi Esasa Göre Dosyalama Sistemi; Numaralı Dosyalama Sistemi; Desimal Dosyalama Sistemi .

Alfabetik: Dosya isimlerinin esas alınarak dosyaların alfabetik harf sırasına göre sıralanmasıdır. Aynı harfle başlayan isimler veya . Bürolarda dosyalama sistemini seçimi şu veriler doğrultusunda yapılmalıdır:. ALFABETİK DOSYA TASNİF SİSTEMİ: Bürolardaki dosyaların çoğu “konularına”, . Kas 20- Kolay, üvenli ve basit sistemdir.

Dosya sismleri esas alınarak alfabetik harf sırasına göre sıralanması gerekir. Elinizde bulunan kitap, dosyalama konusunda mevcut sistemlerin tanıtılması,. Doğru ve düzgün bir dosyalama sistemi bize zaman kazandıracağı gibi evrakların doğru yerde ve kolay bulunur olmasını da. May 20- DOSYA TASNİF SİSTEMLERİ KARMA DOSYALAMA SİSTEMİ:.

DOSYA TASNİF SİSTEMLERİ ALFABETİK DOSYA TASNİF . Coğrafik Bölgelere Göre Dosyalama Sistemi Tüm Türkiye ‘de müvekkilleri bulunan. Numaralı Dosyalama Sistemi Alfabetik dosyalama sisteminde olduğu gibi . Personel özlük bilgileri, öğrenci dosyaları, müşteri dosyaları, kurumunun iş yaptığı firma dosyaları alfabetik dosya tasnif sistemi ile dosyalanabilmektedir. Planlanmış Bir Dosyalama Sisteminin Yararları.