Bilgisayar ağları

BenzerBilgisayar Ağları, Ağ Türleri, Network Topolojileri,Ağ Sisteminin Bileşenleri,Bağlantı ve İletişim Elemanları,Ağ Yönetim Yazılımları. Yerel bölge ağları, bilgisayarları ve diğer bilgi işlem aaraçlarını kısıtlı bir fiziksel çevre dahilinde birbirine bağlar.

Bu alanlara örnek olarak bir ofis, bir bina, . Ağa bağlı tüm bilgisayarlar birbirleri ile . Mar 20- Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için bilgisayar ağlarının tanımını, ethernet, ethernet kablosu ve modem. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için Bilgisayar Ağları ve İnternet konusunu anlattım. En az iki bilgisayarın birbirlerine bağlanıp, bilgi alış-verişinde bulunmasına bilgisayar ağı (Network) denir. Bilgisayar ağları, kullanıcılara bilgisayarlar arası bilgi . Geniş Alan Bilgisayar Ağları (WAN, Wide Area Network) : Coğrafi olarak birbirinden ayrı yerlerdeki bilgisayar sistemlerinin veya yerel bilgisayar ağlarının .