E defter nedir

Mayıs 20günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı . Defter Beratı, e-Defter oluşturulduktan sonra üçüncü kişiler nezdinde geçerlilik kazanabilmesi için deftere ait belli . Zorunluluğa uymayan mükelleflerin karşılaşacakları cezai yaptırım nedir?

Hangi mükelleflerin e-fatura kullanmak zorunda olduğu nereden . Oca 20- E-defter tutmak isteyen bir mükellefin atacağı ilk adım nedir? E-Defter Uygulaması”na girdikten sonra neler yapılmaktadır? Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defterin belirtilen format ve standartlara uyularak . Defter Sık Sorulan Sorular sayfasında, e-defter uygulaması ile ilgili sık sorulan sorulara cevapları bulabilir, iletişim.

Oca 20- e-defter hakkında bilinmesi gerekenler, başvuruları, ne zaman kullanılmaya başlancak, kimler tutar. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan sıra No. Defter Uygulaması , VUK ve TTK hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defterin belirtilen format ve standartlara uygun biçimde .