E fatura irsaliye yerine geçer mi

Portala girip e-fatura düzenledikten sonra ayrıyeten manuel irsaliye mi düzenleyecek? E-Arşiv Faturasının İrsaliye Olarak KullanılmasıEki 20150006855: e-farura irsaliye yerine geçer miNis 20140005544: İRSALİYE YERİNE GEÇERMar 20140002790: İRSALİYELİ FATURA DÜZENLEME VE YÜKLEME. E-faturada İrsaliye yerine geçer.

E-Fatura kapsamında olan bir mükellef, yine E-Fatura kapsamında olan bir mükellefe mal sattığında, bu malın sevki için kağıt ortamda sevk irsaliyesi mi . Ara 20- 3- Üzerine “İrsaliye Yerine Geçer” ibaresinin yazılması,halinde, mallarını teslim anında e-fatura düzenleyen işletme, irsaliye düzenlemeden, . E-Fatura ile birlikte irsaliye düzenleme konusu Soru : E Fatura mükellefi olan bir. Düzenlenen E-Fatura aynı zamanda irsaliye yerine de geçer.

FATURA ÇIKTISININ İRSALİYE OLARAK KULLANIMI HAKKINDA: Gelir İdaresi. Söz konusu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer. Serbest meslek makbuzu kesenler e-fatura kullanabilirler mi? Kas 20- Dolayısıyla e-arşiv kapsamında Efatura mükellefi olmamız gerekiyor mu? Bu durumda E-arşive geçme zorunluluğumuz var mıdır?

Eyl 20- e- Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek,. Serbest Meslek Kazancı Elde Edenlere Mahkemeden Güzel Haber mi?