Esnaf muaflığı

Tem 20- Esnaf muaflığına ilişkin şartları taşıyanlara talepleri halinde vergi dairesince Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi verilir. Vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, kimlerin esnaf muaflığından yararlanacakları da aynı maddede sayılmıştır. Vergi Kanununda düzenlenen şekli ile “Esnaf Muaflığı” kavramını ve bu günümüzde özellikle ev hanımlarının sigortalılık durumundan faydalanabilmeleri için .

Esnaflık muafiyeti küçük sanat erbabını korumak amacıyla ihdas edilmiştir. Toplumda ticaretle uğraşan bazı kişiler ekonomik . Eyl 20- Vergiden muaf esnaf, kazancı basit usulde tespit edilenler ve gerçek usulde. Yapılan bu düzenleme ile esnaf muaflığı ve ticari kazancın basit .

KONU: Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, Esnaf Muaflığı ve Basit Usulde Vergilendirmeye İlişkin Gelir Vergisi . ESNAF MUAFLIĞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? Madde – (43sayılı Kanunun ncı maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; .1999) Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve . Ara 20- amaç ortadadır, ekonomik ve sosyal yönden zayıf durumda olan esnafların korunması amacıyla getirilen uygulama. Geleneksel, Kültürel, Sanatsal Değeri Olan ve Kaybolmaya Yüz Tuttuğu Belirlenen Meslek Kollarında Faaliyette Bulunanlar Esnaf Muaflığından Yararlanabilirler . Ara 20- VERGİDEN MUAF OLAN ESNAF SİGORTALI OLMAK ZORUNDA MI?

Vergiden muaf olabilmek için “Esnaf Muaflığı Belgesi” almak gerekir. LGİ: … İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ahşap oymacılığı işi yapacağınızı belirterek esnaf muaflığı belgesi almak üzere müracaatta . Haz 20- Burada ilk etapta vergiden muaf esnaf tanımına bakacak olursak GVK’nın 9.

Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları . Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile . Nis 20- Esnaf Muaflığı Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiştir. Kanuna göre vergiden muaf esnaf olma şartları aşağıdaki maddede sıralanmıştır.

Posts about esnaf muaflığı written by Hasan AYKIN. Hesabı Esası, Basit Usul, Esnaf Muaflığı).