Etkili konuşma nedir

Konuşma uzmanları, güzel ve etkili konuşmanın on temel ilkesini belirli. Ara 20- Konuşma önemli bir iletişim aracıysa konuşma ilkelerinin bilinmesi gerekir. Sokrates Konuş, kim olduğunu söyleyeyim der.

Ancak herkes etkili konuşma becerisine sahip değildir. Dinleyiciye vermek istediğiniz mesaj tam olarak nedir? Etkili İletişimde Beden Dilini Kullanma.

Her kafadan bir sesin çıktığı, herkesin aynı anda konuşmaya çalıştığı, gürültülü ve ilgisiz bir ortamda güzel konuşmak mümkün değildir.

Samimî olunuz ve yapmacıklıktan sakınınız. Güzel ve etkili konuşmayı çoğunlukla eksik tanımlar ve anlarız. Güzel konuşma bir spikerin, bir tiyatro sanatçısının, kendisine verilen metni veya düşünceyi . Bir Konuşmanın Özellikleri: işitilebilirlik,akıcılık,hoşa giderlik,anlamlılık,bükümlülük,konuşma yetersizlikleri,diksiyon yetersizlikleri,anlatımda yetersizlik . En Önemli İletişim Becerisi Nedir? Yanlış Konuşma Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Etkili Konuşma ve İletişim Kurma Nedir?

Etkili Konuşma ve İletişim Kurma Teknikleri Etkili konuşmak herhangi bir topluluk karşısında anlatılmak istenen konunun . Güzel konuşma, insanın, karşısındaki kişilerle önceden planlanmış olsun ya da olmasın etkili iletişim kurmasıdır.