Genetik algoritma

Genetik algoritmalar, doğada gözlemlenen evrimsel sürece benzer bir şekilde çalışan arama ve eniyileme yöntemidir. Karmaşık çok boyutlu arama uzayında en . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi .

Genetik Algoritmalar ve Uygulamaları. Geniş çözüm uzaylarının klasik yöntemlerle taranması hesaplama zamanını artırmaktadır. Bu algoritmada genetikte kullanılan temel işlem kullanılır.

Yapay Zeka – Genetik Algoritmalar . Goldberg Genetik Genetik Algoritma. Algoritma Uygulamaları üzerine klasik eser olarak kabul edilen kitabını yayınladı. Bu çalışmada bir optimizasyon tekniği olan genetik algoritma yönteminin içme suyu şebekelerinde boru pürüzlülükleri ve düğüm noktası tüketim değerlerinin . Bu tez çalışmasında belirlenen ana problem, mimari tasarımda kullanıcı ve mekân erişilebilirliğinin tanımlanması ve buna bağlı olarak mekânlar arası uzaklığın . Genetik Algoritmalar ve En İyileme Yöntemleri-SU VAKFI YAYINLARI- Zekai Şen Sayılar ve Temel Genetik Algoritma Kavramları En İyileme (Eİ) Yöntemle. Kas 20- Anahtar Kelimeler: Melez akış tipi çizelgele problemi, genetik algoritma, sezgiseller.

A Genetic Algorithm for Hybrid Flow Shop Scheduling. Anahtar Kelimeler: Akış tipi çizelgeleme, bulanık küme, çok amaçlı eniyileme, etkin çözüm, genetik algoritma. MULTIOBJECTIVE GENETIC ALGORITHM FOR . MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA GENETİK ALGORİTMALAR VE OPERATÖRLERİN İŞLEVLERİ.

Elektrik Enerjisi Tüketimi Genetik Algoritma yaklaşımı kullanılarak tahmin edilmeye çalışılmıştır. Ekonomik göstergelere dayalı GAETM_Lineer ve . Kitap, insanın doğayı taklit ederek geliştirdiği matematiksel ve hesaplamalı bir yöntem olan genetik algoritmaları konu alır. Bu kitapta doğal seçilim ilkelerinin ve .