Logo bordro

Bordro Plus; GO Tiger Plus ve Tiger Enterprise çözümleri ile entegre çalışabilen eksiksiz bir bordro işleme ve takip programıdır. Bağımsız olarak kullanılabildiği gibi Logo ürünlerinden Go Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise ürünleri ile entegre çalışabilen Bordro Plus, küçük ve orta ölçekli . Logo Bordro programında maaş hesaplama işlemi; Bordro – İşlemler – Puantaj Kartı üret işlemleri yapılarak.

Puantaj kartında belirtilen mesai, ek mesai, sosyal yardım, ek ödeme, ek kesinti bilgileri kullanılarak yapılan bordro hesap bilgileri Hesaplar seçeneği ile izlenir. Logo Bordro Plus programında toplu olarak puantaj kartı nasıl oluşturulur? Persenellere ait puantaj kayıtları tek tek oluşturulabileceği gibi toplu olarak ta . Aynı gruba bağlı tüm kurumların bordro işlemleri tek bir yerden toplu olarak takip edilir. Bordro zarfı, e-posta yoluyla şifreli olarak gönderilebilir. Logo Bordro Plus ve İnsan Kaynaklarında bulunan tahakkuk listesi raporu nedir?

Tahakkuk listesi raporu nasıl alınır? Tahakkuk listesi personele ödenen ücret . Puantaj hesaplarında geçerli olacak parametreler dizisine hesap şablonu denir.