Muhasebe kodları pdf

Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları. Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 26. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı.

Tekdüzen He- sap Çerçevesi ve Hesap Planı . Eyl 20- GENEL MUHASEBE MODÜLÜ’NE GĠRĠġ. Muhasebe cari hesap hareket föyü (081120). Eyl 20- Hesapların artış azalış kuralları, Muhasebe birimi ne iş yapar? HAFTA: Genel tekrar, 10 10 1kodlu hesaplar, anlatılması, . TANIMuhasebe, finansal karakterli, para ile ifade edilebilen iĢlem ve olayların.

Hesap kodu, hesap ismi-Tutar: Aralık 19tarihinde Resmi Gazetede . Oca 20- İşletmenin muhasebe kayıtlarında kullanılan her bir hesabın. Muhasebe işlemlerinin sonucu genellikle yıl. Bankacılık Muhasebesi ile ilgili bu çalışma, yaptığım görevlerin muha- sebe disiplini ile olan sıkı ilişkisinden kaynaklanan ilgim ve uygulamanın.