Muhasebe sözleşmesi

Meslek Mensubu; Sözleşmede anılan işleri mevzuat ve meslek ahlak kuralları ile genel. Meslek Mensubu Hizmet Sözleşmesi Örneği. Meslek Mensubu Hizmet Sözleşmesi Örneğini aşağıdaki linkden download edebilirsiniz.

ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ. Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması . Mali müşavirlik sözleşmeleri ilk bakışta bir tarafından mükellef diğer tarafından serbest muhasebeci mali müşavir gibi özel hukukun eşit koşullarındaki iki kişisi . Ara 20- 20Mali Müşavirlik Sözleşmeleri e-birlik üzerinden en geç Şubat Ayının son gününe kadar yapılması gerekmekte iken Mayıs Ayı sonuna .

Cari Hesap Sözleşmesi ve Muhasebe Uygulaması. Birbirleriyle devamlı iş ilişkileri veya ticari . Sözleşmenin amacı; 35sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve ilgili Yönetmelikler . Mar 20- MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK EĞİTİMİ VE.