Naylon fatura nedir

Sahte belge (naylon fatura), Vergi Usul Kanunu’nun 3uncu maddesinin (b) bendinin bir nolu fıkrasının . Mar 20- Naylon Fatura (SMİYB) Nedir? Halk arasında naylon fatura olarak da bilinen Sahte Belge ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (SMİYB) 213 .

Vergi kanunlarımızda naylon fatura diye bir fatura tanımı yer almamasına rağmen, ticari hayatta naylon fatura olarak isimlendirilen ve vergi . Ocak 20Cumartesi – 07:Yorum Yaz. Hukuka ya da başka disiplinlere ait bazı kavramların halk . Nis 20- Bu çalışmamızda fatura nedir, sahte fatura nedir gibi kanuni tanımlara yer verdikten sonra bu faturaların kanuni defter kayıtlarına ve .

Ticari hayatın akışı içinde devlete vergi ödemek istemeyenler, halk arasında “naylon fatura” olarak bilinen “sahte veya muhteviyatı itibariyle . Bu Makalemde; Sahte Fatura (naylon fatura),düzenlenmesi ve düzenlenen bu belgelerin vergi mükelleflerince . Naylon fatura” deyimi halk arasında “sahte fatura” veya “muhteviyatı (içeriği) itibariyle yanıltıcı fatura” için kullanılmaktadır. Her ne kadar sahte fatura ile yanıltıcı . Ara 20- Bizde naylon fatura varmış ona bakacaklarmış. Sen, bizim faturaları defterleri hepsini hazırla yarın götürelim.