Satılan malın maliyeti

Muhasebe kayıtlarında iki tür maliyet hesaplama yöntemi vardır. Bunlardan biri sürekli envanter yöntemi, ikincisi aralıklı envanter . Luca Satılan Ticari Malların MaliyetgönderiNis 2015Satılan Ticari Malın MaliyetigönderiMay 2014Satılan Malın MaliyetigönderiMay 2013Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hk.

Ağu 20- Daha önce Ticari mallar hesabını anlatmıştık. A İşletmesinin Mart Tarihli Satılan Mamullerin Maliyeti Tablosu Dönem Başı Direkt İlk madde Ve Malzeme Stoğu 2. Alış, Satış, Maliyet kayıtları ve hesaplanması. Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı dönem sonu itibariyle 6DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HESABI na devredilerek kapatılır.

Haz 20- 6Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı, Herhangi bir değişikliğe tabi olmadan satılmak amacıyla alınan ticari mallar benzeri kalemlerin . SATILAN MAMULLER MALİYETİ; 6SATILAN TİCARÎ MALLAR MALİYETİ; 6SATILAN HİZMET MALİYETİ; 6DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ. RETİLEN MAMUL MALİYETİ (ÜMM) VE SATILAN MAMUL MALİYETİNİN (SMM). Ayrıca dönem sonunda üretimi henüz tamamlanamamış mamullerin .