Türkçe eğitim programı

Programı, Türkçe Dersi(1-5. Sınıflar) Öğretim Programı. Programı, Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi (8.

Sınıf) Öğretim Programı.

Talim veTerbiye Kurulu Başkanlığı. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın hazırlanmasında; yapılandırıcı yaklaşım, çoklu zekâ yaklaşımı, öğrenci merkezli eğitim, bireysel farklılıklara duyarlı eğitim, . Türkçenin Yabancı Dil Olarak Eğitimi Sertifika Programı’nın amacı; Türkçe eğitiminde yöntem ve teknikler, materyal kullanımı, dört temel dil becerisi geliştirme, dil .

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda klasik anlayışın dışında etkinliklere yer verilerek öğrencilerin, çağımızın ihtiyaç duyduğu eğitim ve birey özelliklerine. Ara 20- Eğitim Fakültelerinin diğer lisans programlarında olduğu gibi Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı’nda da formasyon dersleri uygulama . Temelde dinamik bir yapıya sahip olan eğitim programları, nitelikli, eğitilmiş insan . Türkçe Eğitimi Bölümü lisans düzeyinde dört yıllık öğretim programı uygulamaktadır. Bölümümüz 1994-19öğretim yılında Türk Dili ve Edebiyatı .