Kuramsal çerçeve

Kuram, araştırılan konuyu çeşitli kavramlar arasında ilişki. Bir kuram ortaya koyan kişinin bilime ve topluma. Kuramsal Çerçeve: Hangi teori veya modele göre, nasıl bir yaklaşımla tez . Kuramsal Çerçeve: Hangi teori veya modele göre nasıl bir yaklaşımla çalışma konusunun ele alınacağı belirtilir. Hangi gerekçelerle söz konusu yaklaşımın . Tükenmişlik sosyal bilimlerde, eğitimde ve işletme yönetiminde her zaman var olan kavramlardan biridir. KURABu bölüme “konu” da denilmektedir.

Bu bölümde çalışmanın dayandığı kuramsal çerçeveye yer verilir. Böylelikle hazırlanan makalenin hangi alan . Türkçe-İngilizce çeviriler: Zargan Ltd. Nis 20- Örgütsel Güven-Kuramsal Çerçeve. RGÜTSELGÜVENÖRGÜTSELGÜVEN Deniz İspirli Çalışma Yaşamında İnsan İşletme 3. May 20- KURAMSAL ÇERÇEVE Doğruluk: Doğru olana yakışır hal.

Saydamlık: Şeffaflık Dürüstlük: Hatasız, yanlışsız, doğruluktan ayrılmayan özü sözü . Kuram, hipotezle aynı anlama sahip değildir. Kuram bir gözlem için açıklanabilir bir çerçeve sağlar ve kuramı sağlayacak olan . Araştırmanın Kavramsal ve Metodolojik Çerçevesi l.