Meb onaylı drama sertifikası

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Aktif Oluşum Drama Kursu. YARATICI DRAMA EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI. Gönderilecek sertifika bir katılım belgesi değil, üniversite onaylı eğitim başarı sertifikasıdır.

Yaratıcı Drama Eğitmen Eğitimi – MEB’de Geçerli – Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika 1Saatlik Yaratıcı Drama Eğitmen Eğitimi Uzaktan Eğitim. Yaratıcı Drama Sertifika Programımız toplamda 1saat süren daha çok. MEB üzerinden yada Okullar Hayat Bulsun projesi . Kaynaştırma ve Drama Programı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen, yönetici ve müfettişlerin dramanın .

Yaratıcı Drama Eğitmen Eğitimi ile 1saatlik Devlet Üniversitesi Onaylı , MEB ‘de geçerli Yaratıcı Drama Eğitmeni sertifikası alacaksınız. Yaratıcı Drama alanında eğitmenlik ve liderlik kursuna tüm meslek grubundaki kişilerin. MEB’in sınavına girerek talim terbiye kurulu onaylı liderlik belgesi . Yaratıcı drama liderliği ve eğitmenliği yapmak isteyen kişilerin katıldığı, MEB onaylı sertifika proramıdır.