Muhasebe ve finansman

Muhasebe ve Finansman alanı, bölümde yer alan bilgisayarlı muhasebe, dış ticaret ofis işlemleri, finans ve borsa hizmetleri dalları. Eki 20- Bu faaliyette verilecek bilgiler sonunda muhasebe ve finansman alanındaki meslekleri ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz. Ticaret Meslek Lisesi, Alanları, Muhasebe Finansman Alanı hakkında bilgi, muhasebe alanı dersleri.

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı. Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanı. Seviye Meslekler Modüler Programları.

Muhasebe ve Finansman Dergileri ile ilgili web siteleri, linklere tıklayıp ziyaret edebilirsiniz.

Muhasebe işletmelerin varlık ve kaynaklarının hareketlerini kayıt, sınıflandırma, özetleme, analiz etme ve yorumlama gibi . Temel muhasebe kavramları ve mali tabloların açıklanması öğretilir. Ticari defterler ve belgeler, bilanço, yevmiye defteri, büyük defter, mizan eğitimleriyle büro . Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü” iş dünyasının ve kamu kurumlarının ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere uzman, müfettiş, müşavir ve yönetici . Muhasebe ve Finansman Yüksek Lisans Programı günümüzde serbest piyasa anlayışı çerçevesinde ulusal ve uluslararası rekabet alabildiğince gelişmesiyle . Muhasebe Finansman Doktora Programı, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini muhasebe-finansman alanında yapmış kişiler için mevcut bilgilerini geliştirecek ve . Muhasebe Finansman Yüksek Lisans Programına, Lisans diplomasında yer alan mezuniyet derecesi, ALES sınavı puanı ve bilim dalı tarafından yapılan sınav . Görevleri : Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı, kurumun mali yönetiminin yapısını ve işleyişini belirlemek, kurum bütçesinin hazırlanmasını, . Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı Amaçları.

Harbiyelinin, sosyal ve ekonomik olay ve gelişmeleri ulusal ve uluslararası boyutta kavrayabilmesini ve . Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Ticari ve Mesleki İngilizce I, Zorunlu, 2 . Muhasebe, kullanıcıların yargıda bulunma ve karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla işletmede meydana gelen mali nitelikteki olaylar üzerinde . Bu program hem muhasebe ve finansman alanında akademik kariyer hedefleyenlere hem de bu alanda iyi bir altyapıya sahip olmak isteyenlere yöneliktir. Son yaşanan global krizler ile birlikte muhasebe ve finans sektörünün ve bu sektördeki denetim fonksiyonunun eksikliği mesleğe gereken önemin verilmesi . Muhasebe Finansman Yüksek Lisans Tezli Programı.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Muhasebe ve Finansman Yüksek Lisans Programı 2006-20eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Muhasebe ve Finansman Daire Başkanlığı.

Yardımcıları ve Kayseri PTT Başmüdürlüğü Muhasebe Çalışanlarınca Mart Muhasebeciler Günü Kutlandı.