Süreç yönetimi ve süreç iyileştirme

Yönetimsel kararları almada kolaylık. Müşteri ve kuruluş için iletişim kolaylığı. Süreç yönetimi, bir kurumun performansının sürekli olarak iyileştirilmesini.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI. SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE. SÜREÇ YÖNETİMİ ve İYİLEŞTİRİLMESİ. Süreç, bir girdiyle başlayan (iç veya dış müşteriden gelen bir talep, bilgi veya hammadde) ve bu girdiye katma değer .

Süreç yönetimini ve süreç iyileştirme etkinliklerini kuruluşlarında başlatmayı ve uygulamayı amaçlayan yöneticiler, süreç iyileştirme çalışmaları içinde yer alması . May 20- IBCG Proje Yaklaşımı Mevcut Durum Analizi Süreç Seviyelerinin Oluşturulması İyileştirme Çalışmaları ve IBCG SÜREÇ YÖNETİMİ VE . SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME. Giderek küreselleşen ve rekabetin her alanda çok yoğun olduğu dünyamızda müşteri memnuniyetini sağlamanın, ki artık bu yeterli değil, sadık müşteriler .